15 49.0138 8.38624 https://yeldamore.com arrow 0 arrow 0 1 Your e-mail has been sent! A problem has occured. Please try again. NEW HOT SALE cookie-true 600

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusunu www.yeldamore.com internet sitesinden, ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinin yasal sahibi ve internet sitesinden satılan ürünün teslimatından sorumlu Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No:4 Capitol Avm Kat:2 Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim Yelda ŞAHİN/Yeldamore. (“SATICI/HİZMET VEREN”) arasında kurulmuş olan mesafeli satış sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”)  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) (27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Yönetmelik) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.
İşbu Sözleşme ile ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 
2.SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Yeldamore Takı ve Hediyelik EşyaMersis No: [●]Adres : Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No:4 Capitol Avm Kat:2 Üsküdar/ İstanbulTelefon: 0 532 328 2613Faks : Eposta: [email protected]
3.ALICI BİLGİLERİ 
İsim/Soyisim/Unvan: [●]Adresi: [●]Telefon : [●]Eposta/kullanıcı adı : [●]
4.ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR
ALICI işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde akdedilmesi ve satın alma işleminin her aşamasında İnternet Sitesi’nin ilgili açıklamalarını görerek ve inceleyerek bilgilendiğini kabul eder.
i.Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri,ii.Satıcı’nın unvanı,iii.Alıcı’nın Satıcı ile irtibat kurmasına imkân veren, Satıcı’nın iletişim bilgileri,iv.Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün(ler)’e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Satıcı’nın gerekli iletişim bilgileri,v.Ürün’ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, vi.Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,vii.Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,viii.Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,ix.Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,x.Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
5.SÖZLEŞME KONU ÜRÜN, FİYAT, TESLİMAT BİLGİLERİ
5.1Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. 5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
[Ürün nitelik, fiyat, teslimat şekli, teslimat giderlerinin kime ait olacağı vb. bilgileri girilmelidir.]
Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri
Ürünün türü : [●]Ürün Adedi : [●]
Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler ve masrafları dâhil satış fiyatı:
Toplam satış fiyat (vergiler dahil): [●]Sipariş bedelinin ödenme şekli: [●]
Teslime ilişkin bilgiler
Teslimat Adresi : [●]Fatura Adresi : [●]Sipariş Tarihi : [●]Teslimat Şekli : [●] Teslim giderleri : [●]Teslim giderlerinin kime ait olduğu: [●]
Ürün Teslimat Süreleri
Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.
Fatura Bilgileri
İsim/Soyisim/Unvan: [●]Adresi: [●]Telefon : [●]Eposta/kullanıcı adı : [●]Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.6.CAYMA HAKKI6.1ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 6.2Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.6.3Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresinde iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu ön bilgilendirme formunun 5.4. maddesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
6.3.1.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)6.3.2.İade formu,6.3.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile  birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.6.3.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür.6.3.5.ALICI, cayma hakkını kullandığında ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği  tarihten itibaren on gün içerisine malı satıcıya geri göndermek ile yükümlüdür.6.3.6.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma  olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılmasıyla meydana gelen bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.6.3.7.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
6.4Cayma Hakkının kullanılamayacağı ürünler aşağıdaki gibidir: 
6.4.1.Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.6.4.2.Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara  ilişkin sözleşmeler.6.4.3.Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.6.4.4.Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.6.4.5.Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.6.4.6.Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.6.4.7.Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 6.4.8.Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.6.4.9.Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.6.4.10.Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.6.4.11.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres veya elektronik posta bilgileri:
Unvanı: YELDAMORE AKSESUAR HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.Adresi: Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No:4 Capitol Avm Kat:2 Üsküdar/ İstanbulTelefon: 0 532 328 2613E-posta: [email protected]
İadeye ilişkin taşıyıcı firma: 
Kargo:7.GENEL HÜKÜMLER7.1ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda satış için gerekli teyidi ve onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.2ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7.3Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.7.4ALICI, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7.5SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.7.6SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.7.7ALICI, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.7.8Ürünler, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.7.9SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7.10SATICI işbu Sözleşme’de belirtilen hallerde yapılacak olan tüm geri ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapar.7.11ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ALICI tarafından sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7.12Kargo firmasının, Ürünler’i ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.7.13ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.14ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep ederse, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden sonra oluşabilecek kayıp ve hasardan SATICI sorumlu değildir.7.15ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.7.16ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.7.17ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.7.18SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.UYUŞMAZLIKALICI ve SATICI arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;i.4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,ii.4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) ile 6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde İl Tüketici Hakem Heyetleri,iii.6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Heyetleri,iv.4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) ile 6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.
9.YÜRÜRLÜKALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
SATICI:
ALICI:
TARİH:
Siparişiniz 5 iş günü içinde hazır edilip kargoya teslim edilmektedir. Sürenin uzaması durumunda mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

DİPNOT: Yeldamore markası tarafından üretilen ürünler el işçiliği ve özel tasarım oldukları için ürünlerin iadesi gerçekleştirilememektedir.Ancak kargo sürecinde kargo firmasından kaynaklı ya da ayıplı ürün teslimatı sağlanması gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ürünün değişimi sağlanmaktadır.

Category

E-mail Preview

Would you please buy this awesome piece for me dear? :)
theme-img-alt

SHOP NOW

Design Options

E-mail Settings

0
Sepetiniz
  • Sepetinizde ürün yok!